Nordkapp von Osten gesehen, dahinter Knivskjellodden, der nrdlichste Punkt
1993
1994
1997
2002
2003
2004
2005
2006
2007
 

20 Finnmark Finnmárku

72 665

53 223

73,3

2002 Vardø

2 286

2 253

98,6

2003 Vadsø

6 124

5 597

91,4

2004 Hammerfest

9 391

8 577

91,4

2011 Guovdageaidnu Kautokeino

2 965

1 293

43,6

2012 Alta

18 090

13 800

76,3

2014 Loppa

1 150

 495

44,3

2015 Hasvik

1 005

 668

66,5

2017 Kvalsund

1 092

-

-

2018 Måsøy

1 319

1 084

82,4

2019 Nordkapp

3 274

2 831

86,5

2020 Porsanger Porsángu Porsanki

4 141

2 159

52,1

2021 Kárásjohka Karasjok

2 873

1 912

66,6

2022 Lebesby

1 357

 919

68,2

2023 Gamvik

1 046

 688

65,8

2024 Berlevåg

1 086

1 040

95,8

2025 Deatnu Tana

2 979

 565

19,0

2027 Unjárga Nesseby

 884

-

-

2028 Båtsfjord

2 113

2 099

99,3

2030 Sør-Varanger

9 490

7 243

76,4

1 

 Ikke medregnet personer uten opplysninger om bostedstrøk.

ES-avtalen og EU-utvidelsen

Utvidelsen av EU med 10 nye land i 2004 gjorde det ndvendig reforhandle ES-avtalen. Den nye utvidede ES-avtalen ble behandlet i Stortinget den 29. januar 2004. Det ble da fremmet forslag om si opp avtalen. Forslaget fikk bare en stemme (Kystpartiet). SV og SP hadde alternative forslag, men disse falt og den nye ES-avtalen ble til slutt vedtatt mot kun Kystpartiets ene stemme.

By Holger Melms
Share Alike

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons  License.

Mein Standard-Browser, mit dem ich auch meine Seiten teste.
Ohne hier nachzuschlagen ist wie Essen ohne Messer und Gabel (und ohne Lffel)